TIỂU TỪ ĐIỂN VIỆT HÁN

 

Nội dung của trang Tiểu từ điển Việt-Hán này giải nghĩa gần với tiếng Hoa hiện đại, cho nên phần giải nghĩa dùng chữ giản thể. Tuy số lượng từ không lớn lắm nhưng là từ điển Việt Hán thật sự chứ không phải là lấy phần tra theo âm Hán Việt của tự điển Thiều Chửu rồi đặt tên là "Từ điển Việt Hán".

Cách tra của trang Tiểu tự điển Việt-Hán như sau: Người dùng chỉ cần gõ vào ô "Từ Việt cần tra:" từ muốn tra, chọn kiểu gõ thích hợp (Telex hoặc Vni). Cuối cùng, hãy nhấn Enter hoặc biểu tượng tra cứu để xem kết quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ cần tra  
Nâng cao