TIỂU TỪ ĐIỂN TRUNG VIỆT

 

Tiểu Từ điển Trung Việt cũng như Tiểu Từ điển Việt Trung, định hướng giải nghĩa theo tiếng Hoa hiện đại cho nên dùng chữ Hán Giản thể.

Từ điển này tra theo âm phổ thông Trung Quốc hiện đại (âm PinYin), các dấu thanh được kí hiệu là các số 1, 2, 3, 4, 5

Cách tra cũng tương tự các từ điển khác, chỉ cần đánh phiên âm PinYin vào ô "từ cần tra" và nhấn nút tra, nếu không tìm thấy từ nào đúng thì có thể hiện thị các từ gần đúng nhất (tính theo âm đầu tiên).

Các dấu thanh phải luôn luôn được đánh, kể cả bình thanh - dấu 1, và do đã có dấu thanh phân cách nên không cần thêm dấu cách (space) giữa các âm, ví dụ tra từ “quốcgia” thì gõ “guo2jia1” …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra theo  
Từ cần tra  
Nâng cao