...
Đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế - HueCIT

  • Địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế,
  • Số điện thoại: (54) 3823650
  • Fax: (54) 3823649
  • Email: info@huecit.vn
  • Website: www.huecit.vn